Koronaohjeet

PÄIVITETYT KORONAOHJEET 11.1.-31.1.2022

Sisätiloja koskevat rajoitukset 

 • Ohjattu harrastus-, kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta on sallittu 2003-syntyneille ja sitä nuoremmille. Tätä vanhemmat saavat harjoitella 25.1.2022 alkaen.
 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 • Kaikkia yli 12-vuotiaita suositellaan käyttämään maskia sisäliikuntatiloissa muulloin kuin itse liikuntasuorituksen aikana.
 • Yleisö harjoituksissa ja otteluissa on kielletty.
  2015-2016 syntyneiden joukkueilla sallitaan vain tarpeelliset huoltajat/aikuiset. Tätä vanhempien joukkueilla saattajat jäävät harjoitustilan ulkopuolelle.
 • Liikuntatiloihin saa siirtyä 15 minuuttia ennen vuoron alkua.
 • Liikuntatilasta on poistuttava 15 minuutin kuluessa oman vuoron päättymisestä.
 • Tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää, esim. varusteet tulee vaihtaa riittävin etäisyyksin, eikä kättelyitä suositella.
 • Vanhempainillat ja muut kokoukset toteutetaan vain etäyhteydellä.


AVI:n tiedote 7.1.2022
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929083

Toiminnassa on noudatettava niin edellä mainittuja, kuin aiempiakin turvallisuusohjeita:

 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 • Huom! Mikäli pelaajalla ilmenee oireita kesken tapahtuman, tämä tulee eristää muusta joukkueesta ja järjestää tälle yhdessä vanhempiensa kanssa kuljetus kotiin mahdollisimman nopeasti.
 • Suosittelemme vahvasti, että valmentajat, toimihenkilöt ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia harjoittelun ulkopuolella.
 • Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Muiden kuin toimintaan osallistujien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Jokaisella pelaajalla on oma henkilökohtainen juomapullo.
 • Pukuhuonetiloja tulee käyttää harkiten. Avoinna olevien vessojen käyttö on sallittua.
 • Mikäli joudut aivastamaan tai yskimään, tulee se tehdä hihaan tai paidan sisään.
 • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harjoitukseen


KYSYTTÄVÄÄ KORONAOHJEISTA? LISÄTIETOJA ANTAVAT:

 • Pelaajat ja perheet > oma joukkueenjohtaja
 • Joukkueenjohtajat ja valmentajat > Toiminnanjohtaja


Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme, toimitaan fiksusti ja vastuullisesti, ja pysytään terveinä!

MPS Hallitus