Arvot ja strategia

Visio 2025: Kiinnostavin paikallisseura meille jokaiselle!

Vuosille 2021-2025 julkaistu Malmin Palloseuran strategialla halutaan
kutsua seuramme toimijat yhdessä kehittämään toimintaamme ja MPS
uuteen maineeseen. Palloliiton tehtävä on tarjota tähän tukea ja tehdä oma osansa myös meidän kehittymisestä. 

Koko seuralle laadittu strategia on kattava paketti. Laajudesta huolimatta on säilytettävä tasapaino siinä, ettei strategia edistä vain tietynlaista jalkapallotoimintaa. Jalkapalloseurana emme halua kehittää vain huippujalkapalloa, mutta emme myöskään vain ruohonjuurijalkapalloa. Me haluamme edistää jalkapalloa sen eri ulottuvuuksissa, koska ne ovat sidoksissa toisiinsa.  

Strategian työstäminen on ollut valintojen tekemistä. Se on ollut niiden asioiden etsimistä ja löytämistä, jotka riittävän laajasti koetaan satsaamisen arvoiseksi. Silloin valtaosa todennäköisesti myös vie Malmin Palloseuraa omassa arjessaan tehokkaasti samaan suuntaan. Toinen ilmeinen vaatimus on, että valittuihin asioihin satsaamisen voidaan perustellusti katsoa tuottavan vaikuttavan tuloksen kokonaisuuden ja strategian vision kannalta.  

Lopulta strategiaa voidaan arvioida tietysti vasta jälkikäteen suhteessa sen lupausten toteutumiseen. Uskomme vahvasti, että tulemme onnistumaan ja viemään yhdessä MPS:n uuteen maineeseen!

MPS:n strategian muodostamisen vaiheet 

Seuramme strategia tiivistyy valintoihin, jotka ovat vahvasti samassa suunnassa Palloliiton strategian ja valintojen kanssa. Oman strategiansa Palloliitto on määritellyt yhdessä seurakentän osaajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Sisällöt ohjaavat Palloliiton seuroille tarjottavien palveluiden ja tuen kehittämistyötä ja fokusta, joista meidänkin seuramme pääsee hyötymään.  

Malmin Palloseuran strategiaa luotaessa on pyritty osallistuttamaan mahdollisimman suuri osa seuramme eri tasojen toimijoista.  

Strategiaa aloitettiin tekemään vuoden 2020 maaliskuussa, jolloin seuran päätoimisten osalta selvitettiin lähtötilannetta kartoittamalla lähialueen muiden seurojen tilanteita sekä arvioitiin seuran kehittymisen mahdollisuuksia ja esteitä. Näistä esille nousseista asioista tehtiin kolme erilaista skenaariota, joita sparrattiin yhdessä seuran hallituksen jäsenien kanssa. 

Seuraavassa vaiheessa järjestettiin jäsenkysely, jolla pyrittiin selvittämään jäsenistön mielikuvia ja ajatuksia strategiaa varten missiosta, arvoista ja visiosta.  

Jäsenkyselystä saatujen tietojen perusteella alkoi kolmihenkinen strategiatyöryhmä touko-kesäkuussa työstämään kaikesta materiaalista luettavaa kokonaisuutta. Tämän työn aikana eri vaiheita käsiteltiin koko loppuvuoden 2020 ajan jokaisessa seuran hallituksen kokouksissa. 

 
 

MPS:n strategia lyhyesti

MPS:n tapa toimia