MPS-uutiset

Kauden 2023 kynnyksellä

Hallituksen katsaus vuosikokouksen antiin ja tulevaan kauteen

MPS:n syysvuosikokous pidettiin toimistolla torstaina 27.10. Kokouksessa käsiteltiin säännöissä mainitut asiat, joihin kuuluvat talousarvion ja budjetin, toimintasuunnitelman sekä jäsenmaksujen vahvistaminen ja uuden hallituksen valinta.

Seuraavassa katsaus MPS:n toimintaan toimikauden vaihtuessa seuraavaan.

Seuramaksut (jäsen- ja pelaajamaksut)

Vuosikokous päätti, että seuramaksut pysyvät muilta osin ennallaan, mutta jatkossa kaikkien junioripelaajien osalta seuramaksun suuruus on 150 euroa (aiemmin nuorimmilla ikäluokilla 110 euroa). Lisäksi sisaralennuksia päätettiin korottaa siten, että jatkossa sisaralennus on -30 % (aiemmin -20 euroa) seuramaksusta ensimmäisen sisaruksen kohdalla ja -50 % (aiemmin -40 euroa) seuraavien sisarusten kohdalla. Seuramaksut laskutetaan edelleen kolmessa erässä tammi-toukokuussa. Seuramaksujen suuruudet ja muut tiedot päivitetään seuran dokumentteihin Jalkkikseen. Seuramaksujen tiedot löytyvät myös seuran toimintasuunnitelmasta nettisivuilta.

Hallitus

MPS:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ville Arima ja varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juhana Harlin, Susanna Helander, Jukka Liimatainen (uusi) ja Kai Piipari. Varajäseninä toimikaudella 2023 jatkavat Ilkka Frimodig, Ilkka Kuisma, Jari Silvola ja Tomi Åhlgren.

Hallituksen yhteystiedot löytyvät seuran nettisivuilta https://www.malminpalloseura.fi/seura/hallitus/

Hallitustoiminnan osalta voidaan sanoa yhden aikakauden päättyneen, kun yhtäjaksoisesti 22 vuotta seuran hallituksessa toiminut Jukka ”Raksu” Airaksinen jättäytyi pois tehtävästä. Seuran hallitus ja koko seuraväki kiittävät Raksua mittaamattoman arvokkaasta työstä Malmin Palloseuran eteen! Raksu jatkaa ainakin vuoden loppuun Mosan kentän kunnossapitotehtävissä ja häneen voi törmätä toivottavasti myös muissa seuran tapahtumissa – entistä rennommissa merkeissä – tulevaisuudessakin.

Talousarvio ja budjetti

Kulunut toimikausi sujui talousarvion näkökulmasta isossa kuvassa suunnitelmien mukaan. Seuran jäsenmäärän kasvu päättyneen kauden aikana oli merkittävää ja sen myötä myös jäsenmaksujen osuus seuran taloudessa kasvoi aiemmista vuosista ylittäen budjetoidun määrän. Myös kaupunginavustusten määrä oli budjetoitua suurempi. Talousarvio jää kuitenkin budjetoitua heikommaksi sponsoritulojen osalta ja lisäksi alijäämää budjetointiin nähden muodostuu jonkin verran seuran aloittavien ikäluokkien toimintamaksujen osalta, kun maksut eivät kuluneella kaudella riittäneet kattamaan kaikkia toiminnan pyörittämisestä syntyneitä kuluja. Kokonaisuudessa tilikauden tuloksen ennustetaan kuitenkin jäävän positiiviseksi.

Alkavan kauden budjetoinnissa noudatettiin hyväksi havaittua mallia, missä tulopuolelle ei ole budjetoitu uusia epävarmoja tuloja ja kulupuolella on pyritty huomioimaan riskit kustannusten noususta. Seuran organisaatio on myös kasvanut ja seuran toiminnassa on mukana entistä enemmän päätoimisia valmentajia. Maailmantalouden ollessa epävarmassa tilanteessa, on talouden seuranta ja nopea reagointikyky entistäkin tärkeämpää.

Seuran talous on vahvasti riippuvainen mm. avustuksista, joiden toteutumiseen liittyy riskejä, minkä vuoksi talouden toteutumaa seurataan kuukausittain hallituksessa ja mikäli ennusteet näyttävät budjetoitua heikommalta, on budjetista varattu aiempien vuosien tapaan tiettyjä kuluja, joita voidaan tarpeen mukaan karsia.

Henkilöstö

Seuran toimintaorganisaatio muuttuu toimikauden alusta ja seuran toiminnanjohtajan tehtäviä hoitaa jatkossa Joni Ilvonen, joka on toiminut seuran urheilutoimenjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Seuran pitkäaikaisena toiminnanjohtajana toiminut Vellu Rinne siirtyy ”kenttäyhtiöiden palvelukseen”, eli Vellu vastaa jatkossa olosuhdepäällikön tittelin alla Mosan kenttien kunnossapidosta ja yhtiöiden hallinnosta. Miia Pihamaa jatkaa seuran toimistolla ja vastaa jatkossakin seurakoordinaattorin tehtävistä. Miian toimenkuvaa täsmennetään vuoden vaihteessa, kun MPS Storen toiminnot fanituotemyyntiä lukuun ottamatta siirtyvät Intersport Tammistoon. Uutena henkilönä seuran johdossa aloitti toimikauden vaihteessa Jesse Laajaranta, joka toimii jatkossa seuran urheilutoimenjohtajana. Jessen toimenkuvaan kuuluu mm. valmentajien rekrytoinnit ja esihenkilötyö, valmennuskoulutukset, seuran valmennuslinjaus sekä seuran A-, ja B-poikajoukkueiden valmennustehtäviä.

Myös seuran muussa valmennusorganisaatiossa tapahtuu toimikauden vaihteessa muutoksia, kun mm. Ville Suojala jättää seuran siirtyen kokonaan toiseen ammattiin ja uusia valmentajia on palkattu poistuvien tilalle eri rooleihin. Valmennusorganisaatio kauden vaihteen hetkeltä löytyy toimintasuunnitelmasta. Isot kiitokset myös Villelle seuran eteen tehdystä pyyteettömästä työstä ja onnen potkut uusiin haasteisiin. Hallitus toivottaa myös seuran uusille valmentajille onnea ja menestystä tehtäviin!

Kaudelle 2023 seurassa aloittaa yhdeksän uutta päätoimista työntekijää ja yhteensä työntekijöitä on 15 henkiliöä tarjoamassa laadukasta arkea pelaajille, joukkueille ja heidän toimihenkilöilleen. Katso työntekijöiden yhteystiedot https://malminpalloseura.fi/seura/toimisto-hallinto/

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelmaan 2023 on kirjattu muutamia erityisiä toiminnan painopisteitä (koko toimintasuunnitelma löytyy nettisivuilta https://malminpalloseura.fi/wp-content/uploads/2022/11/Toimintasuunnitelma-2023-PPT_esitys.pdf):

Seuraviestinnän kehittämisen jatko

Seuran viestinnän kehittäminen oli painopisteenä toimikaudella 2022, minkä aikana mm. laajennettiin joukkueiden toimintaan liittyvää viestintää perustamalla seura johtoisesti joukkuekohtaiset sosiaalisen median kanavat. Toimikauden 2023 tavoitteena on jatkaa viestinnän kehittämistä. Tavoitteena on mm. laajentaa joukkueiden toimintaan liittyvää viestintää tarjoamalla käyttökoulutusta joukkueiden viestintävastaaville ja seuran päätoimisille työntekijöille.

MPS-Tv:n tuotantoa ja sisältöä pyritään lisäämään siten, että tavoitteen toteutumiseksi koulutetaan lisääntyneitä seuran päätoimisia valmentajia ja työntekijöitä, joiden kautta MPS-Tv:n viestintä olisi säännöllistä ja jatkuvaa. Seura hakee viestintäharjoittelijoita myös toimikaudelle 2023, jotta viestinnän toteuttamisessa olisi enemmän resursseja.

Juhlavuoden seuratapahtumien järjestäminen ja yhteistyökumppanuuksien kehittäminen

Seura viettää 75-vuotisjuhlavuotta kaudella 2023 ja sen puitteissa tullaan järjestämään eri kokoluokan tapahtumia vuoden aikana huipentuen jäsenistön ja sidosryhmät kokoavaan juhlavuoden päätapahtumaan elo-syyskuun vaihteessa.

Seuran yhteistyökumppanuuksia pyritään kehittämään suuntaan, jossa puhtaan sponsoroinnin sijaan yhteistyökumppaneille muodostuu aitoa lisäarvoa kumppanuudesta. Kumppaniverkostoa pyritään laajentamaan aktiivisella markkinoinnilla ja kumppanit kutsutaan mukaan seuran juhlavuoden tapahtumiin. Markkinoinnissa hyödynnetään Palloliiton SROI-selvityksen tuloksia, jotka kuvaavat seuran yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Seuratoimijoiden johtaminen

Seuran lisääntyneet pelaajamäärät ja sitä kautta seuratoimijoiden lisääntyminen luo tarpeen vahvistaa johtamisen keinoja ja toimintamalleja kaudella 2023. Tärkeänä tavoitteena on jatkaa ja lisätä osaamisen kehittämistä ja sen tukitoimia niin valmennuksen ja pelaajakehityksen kuin joukkueiden eri toimihenkilötehtäviä suorittavien henkilöiden osalta.

Toimintaamme ohjaa määritellyt vuosikellot, joiden kautta luodaan rakennetta ja säännöllisyyttä. Vuosikellot auttavat toimimaan tehokkaammin ja pystymme toimimaan ennakoivasti projektien, asioiden ja ihmisten johtamisessa.

Määritellyt eri osa-alueiden säännölliset palaverit sekä tapaamiset dokumentoitujen muistioiden avulla vahvistavat tiedonkulkua. Määriteltyjen vastuualueiden kautta saadaan jaettua johtajuutta pienempiin osa-alueisiin, jolloin eri toimintojen eteneminen ja sujuminen on määrätietoista.

Toimintojen priorisointi vuoden eri aikoina on selkeää ja johtamiseen liitetyt strategisten mittareiden seuranta luo säännöllisyyttä myös toimintamme arviointiin.

Olosuhteiden kehittäminen ja ylläpito

Olosuhteiden osalta toimikaudella 2023 jatketaan edelleen Tapanilan Moisiontien alueen kenttien kehittämistä MPS:n toimintakeskukseksi. MPS vastaa Tapanilan kenttien kunnossapidosta ja hallinnoinnista toimikaudella 2023 olosuhdepäälliköksi nimitetyn Vellu Rinteen johdolla. MPS on ollut vähemmistöosakkaana Mosan jalkapallokenttä Oy:ssä (ns. vanha Mosa) ja toimikaudella 2023 selvitetään mahdollisuutta hankkia päätösvalta yhtiöstä, jotta kenttäyhtiöiden toiminta olisi mahdollista integroida entistä tehokkaammin.

Toimikauden aikana jatketaan Mosan Wembleyn MPS talon/huoltorakennuksen rakentamishanketta. Yleisestä taloustilanteesta johtuen hankesuunnitelmaa on kuitenkin täsmennettävä, kun rakennuslupavaihe on saatu päätökseen ja kentän lämmitysjärjestelmän toimivuus varmistettu.

Seura tukee myös muita alueen olosuhdehankkeita, jotta toiminta-alueen olosuhteet kehittyisivät laajemmin ja palvelisivat tehokkaasti koko jäsenistöä seuran toiminta-alueella.

Lopuksi

Kuluneet vuodet ovat olleet koronaviruksen vuoksi poikkeuksellisia. Kun nyt sitten näyttäisi, että koronakurimuksesta ollaan päästy eteenpäin, vaikuttaisi edessä olevan taloudellisen epävarmuuden aika, joka näkyy juuri nyt konkreettisimmillaan mm. energian hintojen ja korkojen merkittävänä nousuna. Yleinen kustannusten nousu peilautuu myös harrastustoimintaan ja valitettavasti myös MPS:n toimintakustannuksiin on tullut korotuksia. Lasten harrastusten jatkuminen on kuitenkin erityisen tärkeää myös taloudellisesti haastavampina aikoina ja pyrimme myös seurana tukemaan perheitä tilanteissa, joissa harrastusmaksujen maksaminen ei ole muuten mahdollista. Seuralla on mm. mahdollisuus tukea maksuhaasteista kärsiviä perheitä MPS:n vähävaraisten rahaston avulla erikseen tehtävillä päätöksillä. 

Nautitaan yhteisestä harrastuksesta ja autetaan muita jatkossakin – pimeän talven jälkeen koittaa taas valoisampi kevät. Toivotaan, että pandemian ja sodan jälkeen koittaa pian taas muutenkin valoisammat ajat.

Tsemppiä alkaneeseen kauteen ja pitkään talvikauteen. Jatketaan toistemme tukemista ja kannustamista edelleen niin kentällä kuin kentän ulkopuolella!

 Terv. Mps hallitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp