MPS-uutiset

MPS Jasenkysely 2021

Vuoden 2021 jäsenkyselyn antia

Kartoitimme lokakuussa jäsenistölle lähetetyllä kyselyllä mielipiteitä Malmin Palloseuran toiminnasta. Vastauksia saatiin kaikkiaan 194 kappaletta, joka on hieman enemmän kuin vuosi sitten. Kiitos kaikille vastaajille!

”Valmentajat motivoituneita ja pelaajat viihtyy”

Yleisellä tasolla palaute Malmin Palloseuran toiminnasta oli positiivista ja vastausten keskiarvo läheni kiitettävää (3,82, asteikolla 1-5). Yksittäisistä kysymyksistä korkeimman arvosanan sai ”Pelaaja nauttii joukkueen tapahtumiin osallistumisesta” (4,46).

Valmennukseen liittyvät vastaukset kapusivat myös yli neljän (4,12). Toki huomionarvoista on, että kyselyn perusteella joidenkin suurten ikäryhmien osalta on tarvetta saada lisäresursseja valmennukseen. Seuran valmennusjohto on huomioinut palautteen ja tekee parhaansa asian korjaamiseksi.

”Hallinnollisessa toiminnassa ja tukipalveluissa vielä parannettavaa”

Nettisivujen uudistus sai positiivista palautetta ja Storen toimintaan oltiin tyytyväisiä. Silti parannettavaa nähtiin seuran hallinnollisessa toiminnassa ja etenkin tiedotuksessa. Nettisivuja kehitetään edelleen ja uudistuksen myötä uskomme tämän asian korjaantuvan parempaan suuntaan. Toivottavasti saamme myös aktivoitua paremmin käytettävissä olevat sosiaalisen median kanavat, joihin on luotu pohjia, mutta joiden osalta selkeissä rakenteissa ja viestinnän jatkuvuudessa on ollut haasteita osittain resurssipulasta johtuen.

Urheilutoiminnan kehittämisessä on tehty pitkäjänteistä työtä (mm. pelaajapolku ja pelaajan kehitys) ja valmennusjohdon tueksi alkaneelle toimikaudelle on perustettu laajempi työryhmä kehittämään tätä seuran ydintoimintoa. Tavoitteena on, että kehitystoimet näkyvät myös kentällä ja tulevan vuoden jäsenkyselyssä tämänkin osalta arvosanat olisivat parantuneet!

”Talviolosuhteet haasteellisia”

Jäsenkyselyn vastauksissa nousi tänäkin vuonna esiin huomiot siitä, että seuran käytössä olevat kesäolosuhteet alkavat olla jopa erinomaisella tasolla, mutta talviolosuhteissa nähdään parantamisen varaa. Nykyresursseilla lyhyellä tähtäimellä seuran ensisijaisena tavoitteena on saada Mosan Wembley sellaiseen talvikuntoon, joka sille on odotettu. Tämän asiaan eteen tehdään töitä päivittäin ja se on ehdoton edellytys seuran talviharjoittelun kannalta. Olosuhteiden kehittämisen osalta jäsenkyselyssä on aiempien vuosien tapaan toivottu seuralle myös omaa hallia. On kuitenkin realistista todeta, että hallinsuunnitelmien osalta suunnitelmat menevät resurssitilanteesta johtuen pidemmälle tulevaisuuteen ja ovat myös vahvasti riippuvaisia erinäisistä tekijöistä.

Palaute tärkeää jatkossakin

Jäsenkyselyistä saatava palaute on seuralle tärkeää ja kaikki vapaamuotoiset sanalliset palautteetkin luetaan tarkasti ja käydään läpi seuran työntekijöiden ja hallituksen kesken. Toivomme saavamme palautetta, niin positiivista kuin korjaavaa, jatkuvasti myös toimikauden aikana. Ennen kaikkea toivomme, että saamme jatkossa entistä laajemmalla otannalla palautetta vuosittaisessa jäsenkyselyssä. Vain sitä kautta voimme kehittää seuran toimintaa jäsenistömme toivomaan suuntaan.

Malmin Palloseuran hallitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp