MPS-uutiset

Kausi 2022 starttaa!

MPS:n syysvuosikokous pidettiin toimistolla torstaina 28.10. Kokouksessa käsiteltiin säännöissä mainitut asiat, joihin olennaisimpina kuuluvat talousarvion ja budjetin, toimintasuunnitelman sekä jäsenmaksujen vahvistaminen ja uuden hallituksen valinta. Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksessa vahvistettiin seuran johtosääntö ja keskusteltiin MPS-talohankkeen ja Mosan Wembleyn kehittämisen tilanteesta.

Seuraavassa katsaus MPS:n toimintaan toimikauden vaihteen ollessa käsillä.

Jäsenmaksut

Vuosikokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että jäsenmaksut pidetään viime vuoden tasolla ja laskutetaan edelleen kolmessa erässä tammi-toukokuussa. Jäsenmaksujen suuruudet ja muut tiedot päivitetään seuran dokumentteihin Jalkkikseen. Jäsenmaksutiedot löytyvät myös seuran toimintasuunnitelmasta nettisivuilta.

Hallitus

MPS:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ville Arima ja varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jukka Airaksinen, Juhana Harlin (uusi), Heidi Mäkinen (uusi) ja Kai Piipari. Varajäseninä toimikaudella 2022 toimivat Ilkka Frimodig (uusi), Ilkka Kuisma (varsinainen jäsen 2021), Jari Silvola ja Tomi Åhlgren.

Hallituksen yhteystiedot löytyvät seuran nettisivuilta https://www.malminpalloseura.fi/seura/hallitus/

Olemme iloisia, että saimme hallitukseen mukaan kolme uutta osaavaa ja innokasta Mapsilaista – lähdemme uuden hallituksen voimin jatkamaan entistä kovemmalla draivilla seuran kehittämistä!

Talousarvio ja budjetti

Kulunut toimikausi sujui talousarvion näkökulmasta pääasiassa suunnitelmien mukaan. Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus jatkui pitkälle alkukesään ja koko talvikausi oli jo toista vuotta peräkkäin haastava toiminnan kannalta. Talven ja kevään aikana seuran junioreista jäi toiminnasta sivuun isompi määrä pelaajia, joka aiheutti talouden näkökulmasta valmennusmaksuihin alijäämää. Pelaajamäärä kuitenkin palautui loppukesän aikana jo edeltävien vuosien tasolle, joten tilanne on sen osalta tasaantunut. Seuralle myönnettiin Helsingin kaupungin toimesta korona-avustusta, jolla valmennusmaksujen alijäämää saatiin kompensoitua, joten tilikauden lopulliseen tulokseen alijäämästä ei muodostunut merkittävää vaikutusta. Arvion mukaan seura tulee tekemään toimikaudelta nollaa lähellä olevan tuloksen.

Alkavan kauden budjetoinnissa noudatettiin hyväksi havaittua mallia, missä tulopuolelle ei ole budjetoitu uusia epävarmoja tuloja ja kulupuolella on pyritty huomioimaan riskit kustannusten noususta. Elämme edelleen koronan aiheuttaman epävarmuuden aikaa, mutta pyrimme ennakoimaan tilannetta ja teemme tarvittavia toimenpiteitä seuran vakavaraisuuden säilyttämiseksi kuluneiden vuosien tapaan. Valmentajalaskutuksien osalta mallia on tarkennettu siten, että viime kauden kaltainen alijäämän syntyminen ei olisi mahdollista.  

Seuran talous on vahvasti riippuvainen mm. avustuksista, joiden toteutumiseen liittyy riskejä, minkä vuoksi talouden toteutumaa seurataan kuukausittain hallituksessa ja mikäli ennusteet näyttävät budjetoitua heikommalta, on budjetista varattu aiempien vuosien tapaan tiettyjä kuluja, joita voidaan tarpeen mukaan karsia.

Henkilöstö

Toimikaudella 2021 seuran työntekijöinä toimivat:

Veli-Pekka Rinne, toiminnanjohtaja

Joni Ilvonen, urheilutoimenjohtaja

Miia Pihamaa, seurakoordinaattori (oppisopimuskoulutus)

Ville Suojala, valmennuspäällikkö (seurakehitys), seuravalmentaja

Rony Metsänkivi, valmennuspäällikkö (aloittavat ikäluokat), seuravalmentaja

Sami Lehtiniemi, seuravalmentaja

Sipi Ulvas, seuravalmentaja

Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät seuran nettisivuilta.

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelmaan 2022 on kirjattu muutamia erityisiä toiminnan painopisteitä (koko toimintasuunnitelma löytyy nettisivuilta):

Seuraviestinnän kehittämisen jatko

Seuran viestinnän kehittäminen oli painopisteenä toimikaudella 2021, minkä aikana mm. seuran nettisivut uudistettiin, uuden malliset uutiskirjeet lanseerattiin ja MPS-Tv avattiin. Toimikauden 2022 tavoitteena on jatkaa viestinnän kehittämistä. Tavoitteena on mm. laajentaa joukkueiden toimintaan liittyvää viestintää oman hankkeen kautta sekä konseptoida MPS-Tv:n tuotantoa siten, että viestintä MPS-Tv:n kautta olisi säännöllistä ja jatkuvaa.

Toimikaudella 2021 keväällä seuran toiminnassa oli mukana viestintäharjoittelija, jonka avulla viestintää saatiin laajennettua. Seura hakee viestintäharjoittelijoita myös toimikaudelle 2022, jotta viestinnän toteuttamisessa olisi enemmän resursseja.

Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen ja seuratapahtumien paluu

Seuran yhteistyökumppanuuksia pyritään kehittämään suuntaan, jossa puhtaan sponsoroinnin sijaan yhteistyökumppaneille muodostuu aitoa lisäarvoa kumppanuudesta. Kumppaniverkostoa pyritään laajentamaan aktiivisella markkinoinnilla ja kumppanit kutsutaan mukaan seuran tapahtumiin.

Markkinoinnissa hyödynnetään Palloliiton SROI-selvityksen tuloksia, jotka kuvaavat seuran yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Seuran järjestämät tapahtumat ovat olleet pääasiassa tauolla vuoden 2020 keväästä lähtien koronapandemiasta johtuen. Toimikaudella 2022 tapahtumat voidaan toivottavasti järjestää taas normaaliin tapaan.

Valmennuksen ja pelaajakehityksen seuranta

Osaamisen kehittäminen ja sen tukitoimet ovat suuressa osassa valmennuksen ja pelaajakehityksen seurantaa.

Seuran sisäisten koulutustapahtumien osallistujamääriä seurataan tarkasti ja suhteutetaan ne maksimimääriin. Valmentajien Palloliiton koulutustasot ovat osa laadun seurantaa ja sillä pyritään tarjoamaan joukkueille sekä pelaajille vahva pohja kehittymiselle.

Valmennuksen vaikuttavuutta ja pelaajakehitystä seurataan pelaajien osallistumisprosenteilla joukkueiden tapahtumiin, kehittymisen seurantatestien avulla, joukkueiden sarjatasojen kehityksellä ja potentiaalisten pelaajien osallistumisella Palloliiton tarjoamiin tapahtumiin.

Olosuhteiden kehittäminen

Olosuhteiden osalta toimikaudella 2022 jatketaan edelleen Tapanilan Moisiontien alueen kenttien kehittämistä MPS:n toimintakeskukseksi. Toimikauden tavoitteena on saada Mosan Wembleyn MPS talon/huoltorakennuksen rakennuslupa ja aloittaa MPS-talon rakentaminen. Jos viivästyksiä ei tule, pidetään tavoitteena, että talo olisi valmiina syksyllä 2022.

Seura tukee myös muita alueen olosuhdehankkeita mm. Ala-Malmille suunnitellun tekonurmen rakentamishanketta.

Talohanketta edistetään hanketyöryhmän voimin. Tätä tekstiä kirjoitettaessa rakennuslupaan vaadittavat pääpiirustukset ovat valmistuneet ja kaikki tarvittavat liitteet liitoskohtalausuntoineen ja energiaselvityksineen alkaa olla kasassa. Seuraavana vaiheena jatketaan konkreettisella lvi-, rakenne- pohjarakennesuunnittelulle, joiden jälkeen on mahdollista saada lopulliset tarjoukset hankkeen eri työvaiheille.

Tahto- ja tavoitetila hankkeen vauhdikkaalle edistämiselle on edelleen kova. Tiedostamme kuitenkin samalla myös rakennusalan hintojen ylikuumenemisen ja tämän hetkisen korkean kustannustason. Tarkkailemme samalla koko ajan myös markkinatilannetta kustannustason suhteen, sillä kyseessä on niin merkittävä investointi, ettei tilausta kannata hätiköiden tehdä.

Lopuksi

Kuluneet vuodet ovat olleet koronaviruksen vuoksi poikkeuksellisia. Valoa tunnelin päässä on näkyvissä, mutta epävarmuus leijuu edelleen myös futistoiminnan järjestämisen yllä. Toivotaan, että alkava kausi päästäisiin viemään läpi paria edellistä kautta normaalimmalla kaavalla.

Kiitokset taas kerran koko jäsenistölle kuluneesta kaudesta!

Tsemppiä alkaneeseen kauteen ja pitkään talvikauteen. Tuetaan ja kannustetaan toisiamme niin kentällä kuin kentän ulkopuolella!

 Terv. Mps hallitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp